माझ्या हृदयाचे दार आज बंद आहे…

खरच काही स्त्रीया अश्या असतात की, त्यांना कधीखरच काही स्त्रीया अश्या असतात की, त्यांना कधीच प्रेमाचा सल लाभत नाही.

अखेर त्यांना आपल्या हृदयाची दारे बंद करावी लागतात.

त्यांनी आपल्या हृदयाची दारे बंद करण्या आधी,

मला त्यांच्या बद्दल झालेल्या शब्दरुपी जाणीवेचा एक छोटासा प्रयत्न…

कुणास मी माझे म्हणावे

कुणाची वाट पाहून दार उघडावे

गळुन जाईल मन आतुर होऊनी

पहावयास यातना कुणी नसावे

घेतो आसवांना मी झोळीत बांधुनी

आठवणीत तयांना मी वेचणार आहे

ना कुणी देणार मज हात आशेचा

ना छेडणार मज कुणाचा प्रेम कवडसा

मी एक असा अभागा आहे

माझ्या हृदयाचे दार आज बंद आहे…

माझ्या हृदयाचे दार आज बंद आहे… च प्रेमाचा सल लाभत नाही.

अखेर त्यांना आपल्या हृदयाची दारे बंद करावी लागतात.

त्यांनी आपल्या हृदयाची दारे बंद करण्या आधी,

मला त्यांच्या बद्दल झालेल्या शब्दरुपी जाणीवेचा एक छोटासा प्रयत्न…

कुणास मी माझे म्हणावे

कुणाची वाट पाहून दार उघडावे

गळुन जाईल मन आतुर होऊनी

पहावयास यातना कुणी नसावे

घेतो आसवांना मी झोळीत बांधुनी

आठवणीत तयांना मी वेचणार आहे

ना कुणी देणार मज हात आशेचा

ना छेडणार मज कुणाचा प्रेम कवडसा

मी एक असा अभागा आहे

माझ्या हृदयाचे दार आज बंद आहे…

माझ्या हृदयाचे दार आज बंद आहे…

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: