Posted by: राजकुमार मडनोली | एप्रिल 22, 2012

जे प्रेम करून लग्न करतात …!!

जेव्हा तो प्रेम करतो
तेव्हा त्याच्या खिशात चंद्र असतो
जेव्हा ती प्रेम करते
तेव्हा तिच्या मनात एक स्वप्न असते
दहा पेंशाचे फुटाणे खाता खाता
दोघांचे एक गाणे असते

चला इथपर्यंत पाऊलवाट सापडली
स्वर्ग आता हाकेवर आहे
आमचे प्रेमतर
सात जन्माची ठेव आहे !!

तो तिच्या डोळ्यात बघतो
एक छान गाणे गातो
ती डोळे मिटते
त्याच्या गाण्यात हरवून जाते

इथपर्यंत गाडी येता येता
ती अवघड वाट संपून जाते
प्रेमाचा शेवट लग्नात होतो
हु.sss…शः….!!
आई बाबांचा अवघड प्रश्न
आपण चुटकीसरशी सोडवला
ह्याच आनदात दोघे असतात
संसाराचे गाणे ठेका धरून गात असतात ….!!

सुटीचे दिवस संपतात
नि हा कामावर जाऊ लागतो
त्याने टाटा करत्ताना
तिचा जीव कासावीस होतो
असे बरेच टा ssss टा होतात
हळूहळू जीव कासावीस होणे कमी होत जाते
मग तो टा ssss टा करीत नाही
नि तिचा जीवपण फारसा कासावीस होत नाही

मग कधीतरी त्याला आपल्या टा ssss टाचे स्वप्न पडते
जीव कासावीस होण्याचे स्वप्नं
तिला झोपेतून जागे करते…..
मग तो पण हसतो
ती पण मस्त हसते
नि आपल्या खुळेपणाची गंमत वाटते ….

मधूनच कधीतरी भांडण होते
ती डोळ्यातून पाणी काढते
त्याचेपण काळीज फाटते
मग हा नरमाइने म्हणतो
जो पर्य्यंत भांडण होत नाही ?
शप्पत सांगतो …
तो पर्यंत ते खरे प्रेमच नसते …!!
ते प्रेम असते ट्रायल– सिम्पल
भांडणानंतर जो प्रेम करतो
तो खरा प्रेमिक असतो
भांडणानंतर जी प्रेम करते
ती खरी प्रेमिका असते !!
मग तो हसतो
मग ती पण हसते
डोळ्यातील पाणी नकळत पुसते

मनात म्हणते …
जे भांडून प्रेम करतात
ते प्रेमिक असतात कोठे ..?
ते असतात नवरा – बायको
सात जन्माचे जोडीदार…..!!
की दावेदार ….?

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

w

Connecting to %s

प्रवर्ग

%d bloggers like this: